Top menu

Aktualności
Aktualności 3
Ciekawostki

dzika_flora_fauna_2016

19 września 1979 podpisano w Bernie Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej. Konwencja Berneńska wymienia gatunki roślin i zwierząt, które powinny być chronione ściśle oraz zwierzęta, wobec których dopuszcza się różne formy eksploatacji. Ponadto wskazuje zakazy w stosunku do metod odłowu, zabijania i wszelkiego użytkowania wymienionych gatunków. Ponadto sygnatariusze dokumentu zobowiązują się do ochrony siedlisk i współpracy w zadaniach dotyczących ich zachowania.

Ciekawostki 4
Rośliny

Kolekcja roślin

W kolekcji ogrodu botanicznego znajduje się obecnie około 500 gatunków i odmian roślin. Dominują w niej drzewa i krzewy. Rozmieszczone są one następujących działach tematycznych.

Rośliny 1