Top menu

Aktualności
Aktualności 3
Ciekawostki

Park ludowy w Zielonej Górze

W latach 20. XXw. w sąsiedztwie Parku Piastowskiego urządzono Park Ludowy, wraz z przylegającym do niego ogrodem botanicznym. Inicjatorem powstania tego obiektu było Towarzystwo Krzewienia Kultury Rolnej założone w 1922.

Ciekawostki 2
Rośliny

Kolekcja roślin

W kolekcji ogrodu botanicznego znajduje się obecnie około 500 gatunków i odmian roślin. Dominują w niej drzewa i krzewy. Rozmieszczone są one następujących działach tematycznych.

Rośliny 1