Top menu

110 lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego

11 czerwca 2015 roku odbyło się uroczyste posadzenie lipy krymskiej (Tilia x euchlora ) z okazji 110 lecia istnienia Związku Nauczycielstwa Polskiego. Prezes Okręgu Lubuskiego ZNP - pani Bożena Mania, wiceprezes - pani Jolanta Olszewska, sekretarz - pani Regina Kujawska-Hałasa, członkowie prezydium - pani Krystyna Kołek oraz pan Jan Straszewski, w Ich obecności drzewko posadzono, przedtem jednak zakopano kapsułę pamięci, która przez lata będzie przechowywać pamięć o tym zdarzeniu pośród korzeni lipy krymskiej [SP].

więcej zdjęć [proszę kliknąć]