Top menu

Ciekawostki

 

Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk

19 września 1979 podpisano w Bernie Konwencję o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej. Konwencja Berneńska wymienia gatunki roślin i zwierząt, które powinny być chronione ściśle oraz zwierzęta, wobec których dopuszcza się różne formy eksploatacji, niemniej podlegają również ochronie. Stąd zakazuje się wszelkich działań mogących prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa populacji tych gatunków. Ponadto wskazuje zakazy w stosunku do metod odłowu, zabijania i wszelkiego użytkowania wymienionych gatunków. Ponadto sygnatariusze dokumentu zobowiązują się do ochrony siedlisk i współpracy w zadaniach dotyczących ich zachowania.


majowe pszczoły (2014)

Pszczołowate (Apidae ) to rodzina owadów z rzędu błonkówek (Hymenoptera). W maju w Ogrodzie Botanicznym UZ da się słyszeć w bezdeszczowe i szczególnie ciepłe dni brzęczenie tych pracowitych zwierząt. Są to niezwykle istotne owady z punktu widzenia nie tylko pszczelarstwa, ale zapewnienia cykliczności życia wielu roślin kwiatowych. Wzajemne eliminowanie roślin i pszczół na tle antropopresji (wpływu człowieka na środowisko) może doprowadzić do poważnych negatywnych konsekwencji tak w naturze, jak i w życiu człowieka...


Park ludowy w Zielonej Górze

W latach 20. XXw. w sąsiedztwie Parku Piastowskiego urządzono Park Ludowy, wraz z przylegającym do niego ogrodem botanicznym. Inicjatorem powstania tego obiektu było Towarzystwo Krzewienia Kultury Rolnej założone w 1922.