Top menu

Dąb bezszypułkowy odmiany mużakowskiej

   Dąb bezszypułkowy odmiany mużakowskiej jest lokalną odmianą wyhodowaną na terenie Dolnych Łużyc pod koniec XIX wieku, opisaną przez niemieckiego dendrologa i systematyka Bernharda Adalberta Emila Koehne. Obecnie odmiana ta jest bardzo rzadko spotykana. Na terenie Polski zlokalizowano tylko jedno drzewo tego kultywaru w parku w Nietkowie nad Odrą. Nieliczne egzemplarze odmiany mużakowskiej znajdują się w parkach i arboretach na terenie Czech, Niemiec, Estonii, Rosji  i USA.

Od dnia 4 kwietnia 2011 roku Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego jest posiadaczem sadzonki dębu bezszypułkowego odmiany mużakowskiej  (Quercus petraea Liebl. "Muscaviensis" Koehne) zarejestrowanej pod numer 015, oryginalny potomek jednego z nielicznych egzemplarzy tej odmiany dębu znajdującego się w parku Bad Muskau w Niemczech.