Top menu

Edukacja

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego już po raz ósmy otworzył swoje podwoje dla zwiedzających. Od 1 kwietnia aż do końca października można obserwować rozwój naszych roślin i stale powiększającą się ich kolekcję. W sezonie 2014 r. ogród będzie czynny w godzinach od 9.00 do 19.00 (kwiecień, maj, wrzesień i październik), a w okresie czerwiec - sierpień do godziny 21.00. Poza sezonem Ogród również jest otwarty w godzinach 9-19, niemniej z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i inne szczególne okoliczności może być okresowo zamykany.
Chcemy zainteresować Państwa ofertą przygotowaną przez nasz ogród także z myślą o uczniach Waszej szkoły.

Proponujemy Państwu możliwość samodzielnego przeprowadzenia w naszym ogrodzie lekcji z botaniki i ochrony przyrody, szczególnie w zakresie systematyki, morfologii, ekologii i geografii roślin. Grupy zorganizowane w postaci uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poza tradycyjnym zwiedzaniem ogrodu są oprowadzane bezpłatnie przez naszego przewodnika, który zapoznaje uczniów z kolekcją roślin w ogrodzie. Kolekcja ogrodu botanicznego liczy ponad 550 gatunków i odmian roślin drzewiastych i zielnych, pogrupowanych w 7 działach tematycznych, co sprzyja ukierunkowanym działaniom edukacyjnym.

Zajęcia dydaktyczne, jak i zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem dla grup zorganizowanych (przedszkola oraz szkoły na wszystkich poziomach) dla dzieci  i młodzieży uczącej się oraz studentów są płatne (po cenie biletu ulgowego od osoby). Chęć skorzystania z tej formy zwiedzania, jak również usług przewodnika należy zgłosić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem -przewodnik bezpłatny !

kontakt: kierownik ogrodu botanicznego Radosław Skrobania  tel. 601 902 290.

Proponowana przez nas formuła prowadzenia lekcji w plenerze ma na celu rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci i młodzieży oraz potrzebę jej samodzielnego poznawania. Na takich lekcjach uczą się oni rozpoznawania gatunków roślin, prowadzą obserwacje przyrodnicze, samodzielnie podglądając przyrodę, odkrywając jej tajemnice i dostrzegając zachodzące w niej zmiany w zależności od pory roku. Nieocenionym atutem zajęć polegających na bezpośrednim kontakcie z naturą jest możliwość kształtowania wartościowych postaw u dzieci, takich jak wrażliwość i szacunek wobec świata przyrody.
Mamy nadzieję, że proponowana przez nas formuła przeprowadzenia lekcji zyska Państwa uznanie i Wasi uczniowie będą naszymi częstymi gośćmi.

Zapraszamy

Oferta przewodnika:

a) dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - spacer wytyczoną trasą z przedstawieniem ciekawostek o wybranych gatunkach roślin,

b) dzieci w wieku klas 4-6 oraz gimnazjalnym - spacer wytyczoną trasą z przedstawieniem ciekawostek o wybranych gatunkach roślin,

c) dzieci w wieku gimnazjalnym - spacer aktywny z rozwiązywaniem kart pracy (w ofercie dydaktycznej; *zasady u dołu strony),

d) młodzież ze szkół średnich - spacer wytyczoną trasą z przedstawieniem ciekawostek o wybranych gatunkach roślin,

e) młodzież ze szkół średnich - spacer aktywny z rozwiązywaniem kart pracy (w ofercie dydaktycznej; *zasady u dołu strony).

f) dorośli - tylko w miarę możliwości czasowych przewodnika, po uzgodnieniu telefonicznym.

*zasady spaceru aktywnego:

1) Ogród dysponuje kartami pracy dostosowanych do poziomu zwiedzających. Tytuły:

- Różnorodność biologiczna roślin (GIMNAZJUM ),

- Bioróżnorodność, biotechnologia roślin (SZKOŁA ŚREDNIA , poziom podstawowy),

- Systematyka, bioróżnorodność (SZKOŁA ŚREDNIA , poziom rozszerzony).

2) Nauczyciel zamawiający zajęcia aktywne podaje adres e-mail, na który wysyłana jest instrukcja. Uczestnicy drukują instrukcje we własnym zakresie.

3) Uczniowie i nauczyciel dysponujący instrukcjami, rozwiązują je podczas spaceru z przewodnikiem.

4) Po odbytej wycieczce na podany wcześniej przez nauczyciela adres e-mail, wysyłane są odpowiedzi do instrukcji.

UWAGA

Grupy korzystające z oferty przewodnika proszone są o dostarczenie, najpóźniej w dniu wycieczki, podania do Kierownika Ogrodu Botanicznego. Szablon dostępny jest w dziale edukacja [kliknij ] w formacie pdf oraz doc.

Tak przygotowany dokument umożliwia skorzystanie z oferty oraz jest przechowywany w archiwum do celów statystycznych. Stąd mile widziane są również takie orientacyjne zgłoszenia od grup nie korzystających z oferty przewodnika.