Top menu

Nasze akcje

Warsztaty eksperymentalne "Biologia nigdy samotna" III-IV 2013

W marcu i kwietniu 2013 uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze przy ulicy Botanicznej wzięli udział w warsztatach organizowanych przez pracownika Ogrodu - mgra Sebastiana Pilichowskiego. Warsztaty miału charakter eksperymentalny i zgodnie ze swoją nazwą, miały za zadanie wykazać łączność między biologią a matematyką, fizyką, chemią i informatyką.

Zajęcia odbyły się w wymiarze czterech spotkań: