Top menu

O ogrodzie

 

 

Dorobek kadry

Ogród Botaniczny to miejsce edukacji, turystyki, dydaktyki, rozrywki, ale i nauki. Poniżej przedstawiamy odnośniki do kont SKEP (System Komputerowej Ewidencji Pracowników), gdzie możecie się Państwo zapoznać z listą publikacji i doniesień konferencyjnych poszczególnych pracowników.

dr Piotr Reda (Kierownik ds. naukowych OB UZ)

mgr Sebastian Pilichowski (Samodzielny referent ds. edukacji w OB UZ; doktorant w Katedrze Botaniki i Ekologii WNB UZ)

mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka (Referentka ds. obsługi wycieczek po OB UZ)


Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego

Ogród botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego jest w tej chwili najmniejszym i zarazem najmłodszym w Polsce. Otwarty jesienią 2007 roku powrócił na mapę Zielonej Góry po ponad 50 latach nieobecności.


Historia ogrodu

Wraz ze wzrostem zainteresowania ochroną środowiska i zachowania rzadkich oraz ginących gatunków roślin obserwuje się na całym świecie rozwój ogrodów botanicznych. Polska należy do krajów o małym „wysyceniu” ogrodami botanicznymi. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców w naszym kraju posiadamy połowę obiektów w stosunku do krajów europejskich. Są to u nas zazwyczaj obiekty niewielkie i znajdują się w centrach miast, co uniemożliwia ich dalszy rozwój.