Top menu

Dział Systematyki Roślin

Dział prezentuje na wybranych przykładach przegląd systematyczny roślin naczyniowych z gromady nagozalążkowych (Pinophyta ) i okrytozalążkowych (Magnoliophyta ). Zlokalizowany jest on na obrzeżach całego ogrodu, wzdłuż zewnętrznej ścieżki obwodowej.