Top menu

Dział roślin wilgociolubnych

Dział prezentuje wybrane rośliny środowisk mokrych i wilgotnych, takich jak zbiorniki i cieki wodne wraz z ich brzegami. W naszym ogrodzie botanicznym do tego celu służy staw ogrodowy oraz zasilający go strumień.
W toni wodnej znajdziecie tu Państwo tzw. „makrohydrofity”, czyli rośliny zakorzenione w dnie o liściach pływających na powierzchni wody lub wystających ponad nią. Rosną tu nasze krajowe:
• żabieniec babka wodna (Alisma plantago-aquatica L.)
• grzybienie białe (Nymphaea alba L.), popularnie zwane „liliami wodnymi”
• grążel żółty (Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm.)
Na brzegach z kolei rosną rośliny szuwarowe, typowe dla miejsc stale lub okresowo podtapianych. Odnajdziecie tu Państwo nasze rośliny krajowe:
• łączeń baldaszkowy (Butomus umbellatus L.)
• knieć błotną (Caltha palustris L.), popularnie zwaną „kaczeńcem”
• mannę mielec (Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.)
• kosaćca żółtego (Iris pseudacorus L.), popularnie zwanego irysem żółtym
• rdest wężownik (Polygonum bistorta L.)
Czy rośliny obcego pochodzenia:
• kosaciec japoński (Iris ensata Thunb. = I. kaempferi Siebold ex Lem.), pochodzący z Japonii
• pstrolistkę (hutujnię) sercowatą (Houttuynia cordata Thunb.), pochodzącą z Azji (od Himalajów po Japonię).

Obecnie ze względu na szybko postępujące przekształcenia środowiska naturalnego, w tym zmianę stosunków wodnych, melioracje, osuszanie terenów podmokłych, rośliny środowisk wilgotnych i mokrych należą do najbardziej zagrożonych grup ekologicznych. Niezwykle ważna jest ochrona nie tylko konkretnych gatunków flory, ale całych biotopów, będących miejscem ich naturalnego występowania.

tekst: dr Piotr Reda
(Uniwersytet Zielonogórski)